Δευτέρα, 26 Ιανουαρίου 2015

Καθαρισμός γεώτρησης γεωθερμίας ,Σέρρες

Καθαρισμός Γεώτρησης νερού
Καθαρισμός γεώτρησης γεωθερμίας ανοικτού κυκλώματος σε θερμοκήπιο στις Σέρρες .
Μέθοδος καθαρισμού γεώτρησης : με αντλία εμφύσησης αέρα (air lift ) .

Τετάρτη, 27 Αυγούστου 2014