Δευτέρα, 26 Ιανουαρίου 2015

Καθαρισμός γεώτρησης γεωθερμίας ,Σέρρες

Καθαρισμός Γεώτρησης νερού
Καθαρισμός γεώτρησης γεωθερμίας ανοικτού κυκλώματος σε θερμοκήπιο στις Σέρρες .
Μέθοδος καθαρισμού γεώτρησης : με αντλία εμφύσησης αέρα (air lift ) .

Τετάρτη, 27 Αυγούστου 2014

Τρίτη, 13 Μαΐου 2014

Παράταση Προθεσμιών Απογραφής Σημείων Υδροληψίας και Αδειοδότησ​ης Χρήσεων Νερού


Παράταση προθεσμιών απογραφής σημείων υδροληψίας και αδειοδότησης χρήσεων νερού - Δήλωση Υπουργού Αναπληρωτή ΠΕΚΑ, Νίκου Ταγαρά


Με Κοινή Υπουργική Απόφαση που προώθησε ο Υπουργός Αναπληρωτής ΠΕΚΑ, Νίκος Ταγαράς, δίδεται παράταση μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2014 (από 15 Μαΐου 2014, που ήταν η αρχική προθεσμία) για υποβολή αίτησης εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας (ΕΜΣΥ). Επιπλέον, η προθεσμία για την υποβολή αίτησης χορήγησης ή ανανέωσης άδειας χρήσης νερού παρατείνεται μέχρι 30 Ιανουαρίου 2015, από 30 Σεπτεμβρίου 2014 που ήταν η αρχική προθεσμία.
Η παράταση των προθεσμιών κρίθηκε χρήσιμη καθώς, παρά το ότι η απογραφή των σημείων υδροληψίας εξελίσσεται ομαλά, οι χρήστες αρδευτικού ύδατος αντιμετώπισαν ζητήματα με την ηλεκτροδότηση των γεωτρήσεων τους που εξαρτώνται από την απογραφή και λήψη αδείας. Με την ΚΥΑ ρυθμίζονται ζητήματα που αφορούν τα δικαιολογητικά για την ηλεκτροδότηση των γεωτρήσεων. Συγκεκριμένα, το διάστημα μέχρι την έκδοση του Δελτίου Γεωργοτεχνικών και Γεωργοοικονομικών Στοιχείων (Δελτίο Νο1) δεν μπορεί να ξεπερνά τους 18 μήνες, από την 30η Νοεμβρίου 2014.

Δευτέρα, 5 Μαΐου 2014

Εσείς τη γεώτρηση σας την καθαρίσατε ?


Τους ανοιξιάτικους - καλοκαιρινούς μήνες οι ανάγκες μας για νερό είναι μεγαλύτερες .

Είτε για να ποτίσουμε τον κήπο μας είτε για τις ανάγκες των χωραφιών μας το νερό είναι απαραίτητο .

Στις περιοχές όπου δεν υπάρχει δίκτυο νερού ή όπου αυτό δεν επαρκεί η λύση είναι η ανόρυξη μίας γεώτρησης .

                                              

Τι γίνεται όμως όταν η γεώτρηση δε λειτουργεί όπως θα έπρεπε ?